رازهای رستاخیز

تاریخ انتشار: 9 شهریور 99

همانطور که از عنوان کتاب پیدا است ، نگاهی نو به عالم پس از مرگ و معارف دینی در این باره است ، اما در مباحث بسیار بنیادی ورودی عمقی دارد. مخصوصا مباحثی مربوط به “زمان” و ارتباط آن با “الهیات” در این نوشته برجسته است.

در این کتاب، با استناد به آیات و احادیث سعی شده مطالبی در باب عالم پس از مرگ ذکر گردد. برخی مطالب کتاب عبارت‌اند از: "روح چیست؟"، "اجل چیست؟"، "عالم پس از مرگ"، "بعث چیست؟"، "مسئله‌ی برزخ"، "قیامت چیست؟" و "بهشت و جهنم".

فایل های ضمیمه
کتاب رازهای رستاخیز